Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.spikecraft.pl

 

§1. Informacje ogólne 

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem url: https://www.spikecraft.pl, nazywanego dalej Sklepem.

2. Operatorem Sklepu oraz Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest, w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Jarosław Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JS Light Jarosław Stępień z siedzibą w Kluczborku, ul. Broniewskiego, nr 8, lok. 1, kod pocztowy 46-203, NIP 7511709625, REGON 367590610.

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@spikecraft.pl

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

§2. Cel pozyskiwania danych 

1. Sklep wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a) Wypełnienie formularza rejestracyjnego 
b) Wypełnienie formularza zamówienia
c) Składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenia reklamacyjnego
d) Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
e) Realizacja zamówionych usług
f) Prezentacja oferty lub informacji

2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora Sklepu,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz §9. Wykorzystywanie plików cookies]. 

 

§3. Sposoby zbierania danych przez Administratora danych osobowych

1. Administrator zbiera dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, takie jak np. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie podczas korzystania ze Sklepu. 

2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje informacje podane dobrowolnie przez Klientów w formularzach, w tym dane osobowe takie jak:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa firmy, NIP,

c) adres dostawy 

d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

e) numer telefonu,

f) adres e-mail.

3. Dane podane w formularzach są zbierane, przetwarzane i przechowywane dla celów wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu rejestracji w sklepie internetowym lub złożenia zamówienia. Opis formularza konkretnie informuje, do czego on służy.

 

§4. Metody ochrony danych osobowych stosowane przez Operatora 

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione bezpiecznym certyfikatem SSL (Secure Socket Layer). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 

§5. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 79 kod pocztowy 31-280
NIP: 9452156998, REGON: 121495203, KRS: 0000395171 

 

§6. Prawa użytkownika i informacje o sposobie wykorzystywania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia zgodnie z umową powierzenia dostępnej na stronie: https://www.shoper.pl/regulamin/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych/
  • kurierzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • podmioty świadczące usługi księgowe,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • organy władzy publicznej, gdy taki obowiązek wynika z odrębnych regulacji prawnych.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, w tym ich weryfikacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu.

4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Sklepu. Użytkowników, którzy nie zgadzają się na ich podanie, prosi się o niekorzystanie z usług Sklepu.

6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

7. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

8. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, np: Instagram, Facebook. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

§9. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Korzystając ze Sklepu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 4. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia przeglądarki w tym zakresie poprzez całkowite usunięcie lub blokowanie plików cookies. 
 5. Zastrzegamy, że niektóre ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

§10. Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu zgodnie z ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem naszego Sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl