Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.spikecraft.pl

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem url: www.spikecraft.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez Jarosław Stępień prowadzącego działalność gospodarczą:
  JS Light Jarosław Stępień z siedzibą w Kluczborku,
  ul. Broniewskiego, nr 8, lok. 1,
  kod pocztowy 46-203,
  NIP 7511709625, REGON 367590610,
  e-mail: kontakt@spikecraft.pl,
  telefon: 501 015 397.


 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) zasady i procedury związane ze składaniem i realizacją zamówień w sklepie internetowym;
  c) warunki zwrotów oraz reklamacji.

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JS Light Jarosław Stępień, wpisaną do CEIDG, NIP 7511709625, REGON 367590610
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem url www.spikecraft.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu 
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, takie jak akcesoria do gier planszowych i karcianych oraz ozdoby drewniane.
 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem za pomocą Sklepu
 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz wypełniany w celu złożenia Zamówienia w Sklepie 
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą.
 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 10. Konto - konto klienta w Sklepie
 11. Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, za pomocą którego tworzone jest Konto.
 12. Koszyk - to element Sklepu, w którym widoczne są Towary wybrane przez Klienta w celu zakupu.
 13. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. Kupon rabatowy - kod udostępniony w wiadomości e-mail przez Sprzedającego, uprawniający do zniżki przy zakupie.
 17. Formularz reklamacji i zwrotu - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, za pomocą którego Klient składania oświadczenie woli odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub reklamację.

§ 3. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca zapewnia Konsumentom drogą elektroniczną możliwość przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu.
 2. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, przez wypełnienie Formularza zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia drogą elektroniczną Klientom założenie Konta w Sklepie.
 4. Sprzedawca umożliwia drogą elektroniczną składanie reklamacji i dokonywanie zwrotów przez wypełnienie Formularza reklamacji i zwrotu. 

§ 4. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie adresu e-mail i hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 5. Konto umożliwia podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach i możliwość otrzymania rabatów drogą mailową (gdy Sprzedawca takie oferuje).

§ 6. Procedura składania zamówień

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych, nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Aby zakupić Towar należy wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie wybrać ilość sztuk, materiał (jeśli są dostępne różne opcje) i kliknąć przycisk „Do koszyka”. 
 3. W celu finalizacji Zamówienia, należy przejść do Koszyka, wybrać i zaznaczyć jedną z dostępnych opcji dostawy oraz płatności.
 4. W przypadku posiadania Kuponu Rabatowego należy zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy” i wpisać kod.
 5. Po dokonaniu powyższych procedur należy kliknąć przycisk „Zamawiam” i wybrać jedną z dostępnych opcji zakupu:
  a) Nie mam jeszcze konta - zakupy z opcją rejestracji i założenia nowego Konta w Sklepie;
  b) Zakupy bez rejestracji - dokonanie zakupu Towaru w Sklepie nie wymaga założenia Konta;
  c) Mam już konto w Sklepie - zalogowanie się przy pomocy e-mail i hasła do założonego wcześniej Konta w Sklepie;
 1. Po wybraniu jednej z powyższych opcji nastąpi przekierowanie do Formularza Zamówienia.
 2. Warunkiem sfinalizowania Formularza Zamówienia jest wpisanie danych osobowych i adresowych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz zaznaczenie odpowiedniego pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu. 
 3. Wyżej wspomniane dane osobowe i adresowe obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj. Gdy Klientem jest firma wymagane jest wpisanie NIP oraz nazwy firmy. Klient zaznacza, gdy chce otrzymać fakturę. 
 4. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia należy kliknąć przycisk „Podsumowanie”. Nastąpi przekierowanie na stronę z podsumowaniem zamówienia, należy sprawdzić poprawność wpisanych danych, wprowadzić ewentualne poprawki i ostatecznie kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”.
 5. Następuje przekierowanie do płatności. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 7. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest potwierdzane wysyłanym przez Sprzedawcę Klientowi e-mailem na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

§ 8. Wysyłka i metody dostawy.

 1. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca informuje o wysyłce e-mailem.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  a) Kurier DPD - koszt 16 zł;
  b) Kurier Inpost - koszt 14,99 zł;
  c) Paczkomat Inpost - 11,99 zł.

§ 9. Metody płatności oraz zwrotu środków.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  b) Płatności elektroniczne;
  c) Płatność Blik;
  d) Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Operatorem płatności, w tym realizowanych przez karty płatnicze, jest BlueMedia S.A.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 5. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod tę metodę płatności.

§ 10. Odstąpienie od umowy - zwroty

 1. Klientami w rozumieniu przepisów niniejszego paragrafu są Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta - tylko do tych dwóch rodzajów Klientów stosuje się przepisy dotyczące odstąpienia od umowy.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i zwrotu Towaru zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Klient informuje o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy przez Internet składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub e-mailem na adresy wskazane w §1 ust.2.
 4. Towar odsyła się w terminie kolejnych 14 dni, liczonych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na następujący adres:
  JS Light Jarosław Stępień,
  ul. Broniewskiego 8/1,
  46-203 Kluczbork.
 5. W celach ułatwiających identyfikację Klienta, do odsyłanego Towaru należy dołączyć numer Zamówienia.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu.
 7. Sprzedawca zwraca pieniądze za Towar (cena Towaru oraz koszty wysyłki) w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. 10.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11. Reklamacje

 1. Do niniejszego stosuje się przepisy Działu II Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.
 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej lub e-mailem na adresy podane w § 1 ust. 2.
 3. Zaleca się podanie następujących informacji mających ułatwić Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji:
  a) dane osoby zgłaszającej reklamację,
  b) datę zakupu reklamowanego towaru lub numer zamówienia,
  c) przedmiot reklamacji,
  d) opis wady, okoliczności i datę jej powstania,
  e) żądanie Klienta. 
  Nie podanie powyższych informacji nie wpływa na proces rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Towary odsyłane w wyniku procedury reklamacyjnej należy odesłać na  następujący adres:
  JS Light Jarosław Stępień,
  ul. Broniewskiego 8/1,
  46-203 Kluczbork.
 6. Koszty wysyłki Towaru, którego reklamacja została uwzględniona, Sprzedawca zwróci niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§ 12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Postanowienia dotyczące ochrony i zakresu zbierania oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności udostępnionej na stronie internetowej Sklepu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane zawierane są przez Sklep w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl